Usuwanie DPF/EGR

DPF-  jest to filtr cząstek stałych, który montowany jest w układach wydechowych silników. Odpowiada on za
filtrowanie spalin. Usunięcie filtra pozwoli nam na osiągnięcie:
  • mniejszego zużycia paliwa
  • większej dynamiki silnika, 
  • lepszego smarowania silnika, dzięki braku problemu z rosnącym stanem oleju

 EGR- jest to zawór, którego działanie polega na wprowadzaniu do układu zasilania silnika pewnej ilości spalin. 
Skutkiem ubocznym zastosowania zaworu jest spadek mocy silnika, co możemy odzyskać usuwając go
Usunięcie pozwoli nam na znacznie lepszą dynamikę silnika, ponieważ będzie zasilany czystym powietrzem, a nie spalinami.